Skip to main content

Par kolekciju

Laikmetīgās mākslas kolekciju Eiropas Parlaments sāka veidot 1980. gadā. Šo projektu rosināja Simona Veila — pirmā tiešās vēlēšanās ievēlētā Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja. Apzinoties mākslas spēku kultūrā un komunikācijā, Simona Veila vēlējās, lai topošā kolekcija atspoguļotu laikmetīgās mākslinieciskās jaunrades izcilākās iezīmes, kļūstot par Eiropas vizuālās mākslas aktualitāšu momentuzņēmumu.

Kopš brīža, kad Simonas Veilas izlolotā ideja kļuva par realitāti, kolekcijai pakāpeniski pievienoti arvien jauni un jauni mākslas darbi, kas atspoguļo norises Eiropas Savienībā gan tagadējā, gan aizvadītajā gadsimtā. Kolekcijas tematikā ir pārstāvēta un dokumentēta pakāpeniskā paplašināšanās, nozīmīgi politiskie notikumi un nedrošības mirkļi, tematiskas konferences un inaugurācijas. Cits pēc cita aplūkoti, šie mākslas darbi skatītājos veido priekšstatu par to, kā Savienības vēsturi izpratusi un interpretējusi radošā kopiena un Eiropas iedzīvotāji. Kolekcija simbolizē gandrīz pusgadsimtu ilgā laikposmā gūtus sasniegumus, sadarbību, centienus un vienotību — no pašreizējo dalībvalstu integrācijas līdz tādām pamatvērtībām kā vārda brīvība, cilvēka cieņa un steidzamā nepieciešamība aizsargāt vidi, līdz pat ietekmīgām personībām, kas virzījušas Savienību un iezīmējušas pagrieziena punktus tās attīstības ceļā.

Četrdesmit gadus pēc izveides pirmsākumiem kolekcija aptver jau vairāk nekā 500 mākslas darbu un ir kļuvusi par vienu no kultūras daudzveidības ziņā spilgtākajiem šāda veida krājumiem, tajā ietilpstošajiem mākslas darbiem pārstāvot pilnīgi visas Savienības dalībvalstis. Kolekcijas kuratori nerimstoši tiecas realizēt dzīvē Eiropas devīzi “Vienoti daudzveidībā”. Kolekcijas darbi izstādīti Eiropas Parlamenta trijās darba vietās, tostarp Parlamenta priekšsēdētāja un Prezidija locekļu birojos, protokola pasākumu norises telpās un plašākai sabiedrībai pieejamās vietās. Vairāki darbi aplūkojami arī Eiropas Parlamenta vietējos birojos. Visi kopā tie ir kā ikdienas atgādinājums gan par līdz šim veikto ceļu, gan par to, kas vēl ir jāuzceļ un jāizveido.

Paliekot uzticīgs Simonas Veilas sākotnējām iecerēm, Eiropas Parlaments arvien turpina papildināt savu laikmetīgās mākslas kolekciju atbilstoši tās izveides principiem. Vēršoties gan pie jauniem talantiem, gan plaši atzītiem māksliniekiem visā Eiropas Savienībā, Parlaments tiecas sadarboties ar arvien jaunām mākslinieku paaudzēm, kas savā daiļradē prasmīgi savij radošos un kontekstuālos aspektus. Darbs pēc darba katrā no šajā kolekcijā atspoguļotajām desmitgadēm iemūžina vēsturi tā, kā to izjutuši un atainojuši pazīstamākie Eiropas Savienības mākslas aprindu pārstāvji.